ಕಲಾವಿದರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹುದಾರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ ಪಿ. ಯಡ್ತರೆ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ಯಡ್ತರೆ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಚಿತ್ತಾರ. ಇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದ ನರಸಿಂಹ ಉಪ್ಪುಂದ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ನೀಡಿದವು.


    Facebookನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ LIKE ಮಾಡಿ

    Please wait..10 Seconds Close